duminică, 31 ianuarie 2010

Dialog ... VIZUAL ... m-o-n-o-logat !

*@ 001 @*
~
Eu sunt un UMIL participant ... la Amplul DIALOG din BlogoSferă (sau Virtual...cum doriti).
De fapt ... îs Mai MULT ... Vizitator ! ... Ori poate ... "observator" ... un firav Comentator ... AM Găsit : ... ÎNCEP-ător !
~
GÂND trimis :
...
unui MAESTRU :
:
" DoarATAT spunea...
Bună Ziua !
Domnului Cristian Lisandru !
~
Eu personal (şi "ştiti" că nu deAzideIeri) vă consider un MAESTRU al Comunicării !
V-am deranjat ... (ca un prăpădit de "epigon"~ce încă SUNT), să vă anunţ că am (urmează...imediat) folosit o expresie "auzită" la dvs.:
:
"Dacă NEMA putirinţă geaba chichirez gâlceavă" ~ uşor modificată.
Din păcate ... mă CAM ... caracterizează !
(într-un mic Monolog, probabil pe TERRA_foto... ...)
~
În "rest", dinspre partea mea ... TOATE CURG înspre Foarte BINE !
~
BineTze !
~
la 8:58 AM
~,"
...
unui alt MAESTRU:
:
DoarATAT spunea...
Bună Ziua !
Domnului Dungha ! ~ la 31.01.2010.7~8:19 AM
~
Nu am mai "deranjat" ... să NU fie întreruptă luuunga Serie Alb/Negru cu care ne-aţi DELECTAT !
~
Acum o seară sau două ... a FOST pe cer : O LUNĂ Sublimă, cu un Halou Imens ! Sper că nu aţi ratat-o !
V-aş fi Anunţat ... dar, lipsă CONTACT ! (trebuie NEAPĂRAT să învăţ să trimit prin messenger !).
Stop !
Deja am vorbit "enorm" ! (am aparat foto defect !~m-ar fi tentat "un MIC duel" colegial ! ~ între Profesor=dvs. şi Învăţăcel=eu !). Fotografii îşi vorbesc prin imagini !
~
Din "partea mea",(parafrazand pe D-l Cristian Lisandru :)deocamdată DoarATAT : "Dacă NEMA putirinţă geaba chichirez gâlceavă" !
~
În "rest", dinspre partea mea ... TOATE CURG înspre Foarte BINE !
~
BineTze !
~
la 9:30 AM
~
gata la 31.01.2010.7~9:37 AM
~
ANUNŢ : Două Zile ... "am UITAT" să mai fac Mătanii (nici AZI) ... ŞI iată ... durerile încep Să Apară DIN Nou ...
~
Dumnezeu ... ŞTIE !
~
9:50 AM
~, ... *@ 001 @*

joi, 7 ianuarie 2010

CREZUL ... ca punct de plecare la BUN Drum !~
Vă mulţumesc pentru că ... EXISTĂM !
Cred şi în voi, TOŢI OAMENII, noi toţi SUNTEM Fraţi şi Surori EGALI în Iubirea DARUITĂ de Dumnezeu !
~
DoarATAT :
:
Bună Ziua ! Vă mulţumesc !
Vă mulţumesc pentru că EXISTAŢI !
Dumnezeu să vă Binecuvânteze !
Vă Doresc un AN NOU Minunat !
Vă Doresc un AN NOU cu Sănătate şi PACE, IUBIRE, SPERANŢĂ, CREDINŢĂ !
Vă Doresc un AN NOU Îmbelsugat în Fapte Benefice şi pe placul Voii lui Dumnezeu !
Vă Doresc un AN NOU Benefic întregii OMENIRI !
Doamne ajută !
amin.
~
Viaţa trebuie să continuie ("bună", sau "rea" ...), de noi depinde Împlinirea Spirituală, Individuală şi Colectivă !
Să NE CONSTRUIM Împreună !
VĂ IUBESC !
~
CREZUL:
:
~
1. Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
2. Şi întru unul Domn Iisus Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut.
3. Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră Mântuire S-a pogorat din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.
4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
5. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
6. Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
7. Şi iaraşi va să vină cu slavă, să judece vii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
8. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Carele de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Carele a grăit prin prooroci.
9. Intru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
10. Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.
11. Aştept învierea morţilor.
12. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin
~,

Evanghelia zilei